Английският език е най-разпространеният език в целия свят. Той е широко използван в науката, в бизнес общуването, в голяма част от филмите, компютрите и интернет и често е смятан за „световен език“.

Курсовете по общ английски език, организирани от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ИНФО БЪЛГАРИЯ“- гр. Варна, са разделени на пет нива с хорариум по 100 учебни часа /A1; A2; B1; B2; C1/. Всяко езиково ниво e разделено на 2 части от по 50 уч. часа и e съобразено с Eвропейската езикова рамка.

Всички курсисти, завършили ниво от 100 уч. часа, получават сертификат след проверка на знанията с обобщен тест.

Обучението се провежда по водещи системи на Oxford University Press - New Headway и New English File.

Учебният материал се поднася достъпно от висококвалифицирани преподаватели по изключително съвременен и раздвижен начин, включващ дискусионни теми, диалози в реално време, ролеви игри и тематична лексика.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР„ИНФО БЪЛГАРИЯ“-гр. Варна предлага езикови курсове по английски език с професионална насоченост за работа в различни сфери в България и чужбина, както и подготовка за международни езикови сертификати IELTS, TOEFL, Cambridge и др.

НИВА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА МЛАДЕЖИ И ВЪЗРАСТНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ГРУПА

Ниво A1 - Beginner & Elementary

ПЪРВА ЧАСТ (А1/1 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ВТОРА ЧАСТ (А1/2 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ОБЩ ХОРАРИУМ 100 учебни часа.

Ниво A2 - Pre-Intermediate

ПЪРВА ЧАСТ (А2/1 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ВТОРА ЧАСТ (А2/2 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ОБЩ ХОРАРИУМ 100 учебни часа.

Ниво B1 - Intermediate

ПЪРВА ЧАСТ (B1/1 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ВТОРА ЧАСТ (B1/2 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ОБЩ ХОРАРИУМ 100 учебни часа.

Ниво B2 - Upper-Intermediate

ПЪРВА ЧАСТ (B2/1 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ВТОРА ЧАСТ (B2/2 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ОБЩ ХОРАРИУМ 100 учебни часа.

Ниво C1 - Advanced

ПЪРВА ЧАСТ (C1/1 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ВТОРА ЧАСТ (C1/2 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ОБЩ ХОРАРИУМ 100 учебни часа.

Подготовка за Cambridge English: Advanced (CAE)

ПЪРВА ЧАСТ (Подготовка за CAE - 1 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ВТОРА ЧАСТ (Подготовка за CAE - 2 ЧАСТ) - 50 учебни часа.
ОБЩ ХОРАРИУМ 100 учебни часа.


!!!НОВО!!! Езикови курсове със сертифицирани преподаватели от Англия и САЩ с роден език-английски!

0
0
0
s2sdefault