Cloud

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Img
деца завършили езиков курс, снимка с учителката им Даниела Радева

 

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР “ИНФО БЪЛГАРИЯ” организира курсове по английски език за деца през учебната година във Варна. Продължителността на курсовете е от месец септември до месец май. Школата разполага с екип от квалифицирани учители с опит, които предразполагат децата да се чувстват спокойни. мотивирани и щастливи. Детската система (“Family and Friends”, изд. Oxford.), по която се обучават, е изцяло съобразена с възрастта на децата и включва актуални и увлекателни теми. В курсовете по английски език за деца през учебната година се работи върху всички езикови умения: слушане, четене, говорене и писане. Основен фокус в часовете са комуникативните упражнения, чрез които децата изграждат умения за свободно общуване на английски език. Граматиката се обяснява достъпно на лесен и разбираем за децата език, с много нагледни примери и допълнителни материали.

Професионални и квалифицирани учители, използващи иновативни методи на обучение с цел повишаване ефективността по време на обучението. Гарантирано качество!

Децата учат в малки групи, разпределени по възраст и ниво, както следва:
Ниво 0 Предучилищна – 1 клас
Ниво 1 1-2 клас
Ниво 2 2-3 клас
Ниво 3 3-4 клас
Ниво 4 4-5 клас
Ниво 5 5-6 клас
Ниво 6 6-7 клас

СТАРТИРАЩИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Възраст:
1-2 клас
Старт:
01.10.2023 г.
График:
всяка неделя от 15:00 до 17:00 ч.
Учител:
Ханде
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

Възраст:
3 клас
Старт:
22.10.2023 г.
График:
всяка неделя от 17:00 до 19:00
Учител:
Ханде
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

Възраст:
4 клас
Старт:
18.09.2023 г.
График:
всеки понеделник от 10:00 до 12:00
Учител:
Виолета Славова
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

Възраст:
4 клас
Старт:
16.09.2023 г.
График:
всяка събота от 16:00 до 18:00
Учител:
Благовеста Михайлова
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

Възраст:
5, 6 клас
Старт:
20.09.2023 г.
График:
всеки петък от 15:00 до 17:00 ч.
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

Възраст:
6, 7 клас
Старт:
20.09.2023 г.
График:
всеки петък от 17:30 до 19:30 ч.
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

Възраст:
7, 8 клас
Старт:
17.09.2023 г.
График:
всяка неделя от 14:00 до 16:00 ч.
Учител:
Благовеста Михайлова
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

Възраст:
8, 9 клас
Старт:
16.09.2023 г.
График:
всяка събота от 14:00 до 16:00 ч.
Учител:
Благовеста Михайлова
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

Възраст:
9-12 клас
Старт:
17.09.2023 г.
График:
всяка неделя от 16:00 до 18:00 ч.
Учител:
Благовеста Михайлова
Статус:
ОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024

КурсВъзрастСтартГрафикУчителСтатус
Английски език
FF0 + FF1
1 – 2 клас01.10.2023 г.

всяка неделя

от 15:00 ч. до 17:00 ч.

ХандеОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024
Английски език FF23 клас22.10.2023 г.

всяка неделя

от 17:00 ч. до 19:00 ч.

ХандеОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024
Английски език FF34 клас18.09.2023 г.

всеки понеделник

от 10:00 ч. до 12:00 ч.

Виолета СлавоваОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024
Английски език FF34 клас16.09.2023 г.

всяка събота

от 16:00 ч. до 18:00 ч.

Благовеста МихайловаОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024
Английски език FF45-6 клас20.09.2023 г.

всеки петък

от 15:00 ч. до 17:00 ч.

Даниела РадеваОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024
Английски език FF56-7 клас20.09 2023 г.

всеки петък

от 17:30 ч. до 19:30 ч.

Даниела РадеваОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024
Английски език В17-8 клас17.09.2023 г.

всяка неделя

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Благовеста МихайловаОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024
Английски език В28-9 клас16.09.2023 г.

всяка събота

от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Благовеста МихайловаОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024
Английски език C1/1 част9-12 клас17.09.2023 г.

всяка неделя

от 16:00 ч. до 18:00 ч.

Благовеста МихайловаОЧАКВА СЕ ПРЕЗ ЕСЕН 2024