Cloud

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Img
деца завършили езиков курс, снимка с учителката им Даниела Радева

 

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР “ИНФО БЪЛГАРИЯ” организира курсове по английски език за деца през учебната година във Варна. Продължителността на курсовете е от месец септември до месец май. Школата разполага с екип от квалифицирани учители с опит, които предразполагат децата да се чувстват спокойни. мотивирани и щастливи. Детската система (“Family and Friends”, изд. Oxford.), по която се обучават, е изцяло съобразена с възрастта на децата и включва актуални и увлекателни теми. В курсовете по английски език за деца през учебната година се работи върху всички езикови умения: слушане, четене, говорене и писане. Основен фокус в часовете са комуникативните упражнения, чрез които децата изграждат умения за свободно общуване на английски език. Граматиката се обяснява достъпно на лесен и разбираем за децата език, с много нагледни примери и допълнителни материали.

Професионални и квалифицирани учители, използващи иновативни методи на обучение с цел повишаване ефективността по време на обучението. Гарантирано качество!

Децата учат в малки групи, разпределени по възраст и ниво, както следва:
Ниво 0 Предучилищна – 1 клас
Ниво 1 1-2 клас
Ниво 2 2-3 клас
Ниво 3 3-4 клас
Ниво 4 4-5 клас
Ниво 5 5-6 клас
Ниво 6 6-7 клас

СТАРТИРАЩИ КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА

Възраст:
за завършили 1 клас
Старт:
21.09.2024 г.
График:
всяка събота от 13:00 до 15:00 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Нанси Соуейд
Статус:
ИМА СВОБОДНИ МЕСТА

Възраст:
за 2 клас
Старт:
15.09.2024 г.
График:
всяка неделя от 15:45 до 17:45 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Благовеста Михайлова
Статус:
ИМА СВОБОДНИ МЕСТА

Възраст:
3 и 4 клас
Старт:
21.09.2024 г.
График:
всяка събота от 13:30 ч. до 15:30 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ЗАПЪЛНЕНА

Възраст:
3 клас
Старт:
22.09.2024 г.
График:
всяка неделя от 15:00 ч. до 17:00 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Хани
Статус:
ИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО

Възраст:
4 клас
Старт:
15.09.2024 г.
График:
всяка неделя от 13:30 до 15:30 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Благовеста Михайлова
Статус:
ИМА СВОБОДНИ МЕСТА

Възраст:
4 клас
Старт:
22.09.2024 г.
График:
всяка неделя от 09:00 ч. до 11:00 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ЗАПЪЛНЕНА

Възраст:
4 и 5 клас
Старт:
22.09.2024 г.
График:
всяка неделя от 17:00 до 19:00 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Хани
Статус:
ИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО

Възраст:
4 и 5 клас
Старт:
16.09.2024 г.
График:
всеки понеделник *часът зависи от смяната в училище (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Виолета Славова
Статус:
ИМА 6 СВОБОДНИ МЕСТА

Възраст:
5 клас
Старт:
22.09.2024 г.
График:
всяка събота от 13:30 ч. до 15:30 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО

Възраст:
5, 6 клас
Старт:
14.09.2024 г.
График:
всяка събота от 15:30 до 18:20 ч. (4 уч. ч. на седмица)
Учител:
Благовеста Михайлова
Статус:
ИМА 2 СВОБОДНИ МЕСТА

Възраст:
6 клас
Старт:
20.09.2024 г.
График:
всеки петък, като графикът ще е спрямо смените в училище
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ИМА СВОБОДНИ МЕСТА

Възраст:
6 клас
Старт:
21.09.2024 г.
График:
всяка събота от 11:00 до 13:00 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ИМА 2 СВОБОДНИ МЕСТА

Възраст:
7, 8 клас
Старт:
20.09.2024 г.
График:
всеки петък, като графикът ще е спрямо смените в училище
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ИМА 6 СВОБОДНИ МЕСТА

Възраст:
7, 8, 9 клас
Старт:
21.09.2024 г.
График:
всяка събота от 09:00 ч. до 11:00 ч. (3 уч.ч. на седмица)
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО

Възраст:
8, 9, 10 клас
Старт:
22.09.2024 г.
График:
всяка неделя от 11:00 до 13:00 ч. (3 уч. ч. на седмица)
Учител:
Даниела Радева
Статус:
ИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО

Възраст:
10, 11, 12 клас
Старт:
14.09.2024 г.
График:
всяка събота от 13:30 до 15:30 ч. (3 уч. ч на седмица)
Учител:
Благовеста Михайлова
Статус:
ИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО

КурсВъзрастСтартГрафикУчителСтатус
Английски език
FF0 + FF1
за завършили 1 клас21.09.2024 г.

всяка събота

от 13:00 ч. до 15:00 ч.

(3 уч. ч. на седмица)

Нанси СоуейдИМА СВОБОДНИ МЕСТА
Английски език
FF0 + FF1
за 2 клас15.09.2024 г.

всяка неделя

от 15:45 ч. до 17:45 ч.

(3 уч. ч. на седмица)

Благовеста МихайловаИМА СВОБОДНИ МЕСТА
Английски език FF1/2 + FF23 и 4 клас21.09.2024 г.

всяка събота

от 13:30 ч. до 15:30 ч.

(3 уч. ч на седмица)

Даниела РадеваЗАПЪЛНЕНА
Английски език FF23 клас22.09.2024 г.

всяка неделя

от 15:00 ч. до 17:00 ч.

(3 уч. ч на седмица)

ХаниИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО
Английски език FF34 клас15.09.2024 г.

всяка неделя

от 13:30 ч. до 15:30 ч.

(3 уч. ч. на седмица)

Благовеста МихайловаИМА СВОБОДНИ МЕСТА
Английски език FF34 клас22.09.2024 г.

всяка неделя

от 09:00 ч. до 11:00 ч.

(3 уч. ч на седмица)

Даниела РадеваЗАПЪЛНЕНА
Английски език FF34 и 5 клас22.09.2024 г.

всяка неделя

от 17:00 ч. до 19:00 ч.

(3 уч. ч на седмица)

ХаниИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО
Английски език FF44 и 5 клас16.09.2024 г.

всеки понеделник

*Графикът ще е според смените в училище

Виолета СлавоваИМА 6 СВОБОДНИ МЕСТА
Английски език FF45 клас22.09.2024 г.

всяка неделя

от 13:30 ч. до 15:30 ч.

(3 уч. ч. на седмица)

Даниела РадеваИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО
Английски език FF45-6 клас14.09 2024 г.

всяка събота

от 15:30 ч. до 18:20 ч.

(4 уч. ч. на седмица)

Благовеста МихайловаИМА 2 СВОБОДНИ МЕСТА
Английски език FF56 клас20.09 2024 г.всеки петък
*Графикът ще е според смените в училище
Даниела РадеваИМА СВОБОДНИ МЕСТА
Английски език FF56 клас21.09 2024 г.

всяка събота

от 11:00 ч. до 13:00 ч.

(3 уч. ч. на седмица)

Даниела РадеваИМА 2 СВОБОДНИ МЕСТА
Английски език А27-8 клас20.09.2024 г.

всеки петък

*Графикът ще е според смените в училище

Даниела РадеваИМА 6 СВОБОДНИ МЕСТА
Английски език А27-8-9 клас21.09.2024 г.

всяка събота

от 09:00 ч. до 11:00 ч.

(3 уч. ч на седмица)

Даниела РадеваИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО
Английски език В28-9-10 клас22.09.2024 г.

всяка неделя

от 11:00 ч. до 13:00 ч.

(3 уч. ч. на седмица)

Даниела РадеваИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО
Английски език C110-11-12 клас14.09.2024 г.

всяка събота

от 13:30 ч. до 15:30 ч.

(3 уч. ч. на седмица)

Благовеста МихайловаИМА 1 СВОБОДНО МЯСТО
Последвайте ни във Facebook и Instagram, за да сте винаги в течение с това, което предлага учебният ни център.