Img
Десислава Пометкова

ОБРАЗОВАНИЕ:
Академична степен магистър от Германия, Master of European Studies and Master of Intercultural Communication Studies.
Опит като преподавател по немски език в групови и индивидуални обучения.
“Ohne Fleiss kein Preis.” – Без усилия не е възможна награда.